Pracowniczy Plan Kapitałowy w Politechnice Warszawskiej

Pracownicze Plany Kapitałowe

W ślad za informacją o zawarciu przez Politechnikę Warszawską umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi z PKO TFI, poniżej udostępniamy materiały informacyjne dotyczące pracowniczych planów kapitałowych.

W dniu 01.03.2021 zostaną zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobu procedowania uczestnictwa w PPK.

Dodatkowo pracownikom PW w Portalu Pracowniczym zostanie udostępniona aplikacja do generowania wniosków dotyczących dobrowolnego uczestnictwa lub rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Informacje dotyczące PPK zostaną również przesłane na służbowe konta e-mail.

Co warto wiedzieć o PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe z PKO TFI

Pakiet emerytalny dla uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) lub Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Zniżki i promocje dla pracowników oszczędzających w PPK zarządzanym przez PKO TFI

 

Więcej informacji na stronie: https://www.pw.edu.pl/pw/Pracownicy/Pracownicze-Plany-Kapitalowe/


 

Prosimy o zapoznanie się z informacją ws. wyboru instytucji zarządzającej.

 

Zmiana rozmiaru fontu