Prąd ze ścieków – nowy odcinek podcastu “Trzy kwadranse z Badawczą”

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Dariusza Aksamita z Wydziału Fizyki PW z prof. Moniką Żubrowską-Sudoł z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Celem omawianego w podcaście projektu jest analiza możliwości zwiększenia produkcji energii odnawialnej w oczyszczalniach ścieków poprzez wykorzystanie procesów kofermentacji oraz dezintegracji substratów poddawanych fermentacji. 

Badanie jest finansowane z projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, który realizowany jest na Politechnice Warszawskiej.

Link do nagrania: https://badawcza.pw.edu.pl/Aktualnosci/Prad-ze-sciekow-nowy-odcinek-podcastu

Zmiana rozmiaru fontu