Prawodawstwo w ochronie środowiska z elementami ocen oddziaływania na środowisko

Autorzy: A. Bugajska, R. Kulig

W podręczniku przedstawiono zasady i przepisy prawne w ochronie środowiska. Prawodawstwo jest rozumiane jako „zbiór praw” obowiązujących aktualnie w tej dziedzinie, ale zostały także omówione podstawy prawodawstwa w znaczeniu „ustanawianie praw” w Unii Europejskiej oraz w Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowanie ma przystępną formę redakcyjną, z licznymi piktogramami, podkreśleniami i pogrubieniami, ułatwiającymi analizowanie tekstu i przyswajanie informacji.

Strona publikacji w Oficynie Wydawniczej PW

Zmiana rozmiaru fontu