Wspomnienie zmarłych pracowników naszego Wydziału w latach 2019-2020

(…) “Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”* 
 
 
Lidia Gajkowska-Stefańska (18.I.1944-24.VIII.2020)
Doktor inżynier, wieloletnia nauczycielka akademicka, specjalistka z zakresu technologii wody i ścieków. Pochowana na Cmentarzu Służewskim (na zachód od alei głównej, linia 38 grób 96) przy ul. Wałbrzyskiej (tzw. Nowy Służew) w Warszawie.
 
Stanisław Gajowniczek (13.V.1940-30.VI.2020)
Doktor inżynier, specjalista budownictwa wodnego i inżynierii wodnej. W latach 1970–1994 pełnił funkcję kierownika Zespołu Konstrukcji Hydrotechnicznych, 1976–1980 – sekretarza komisji rekrutacyjnej, 1991–1993 – zastępcy dyrektora ds. współpracy z przemysłem w Instytucie Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego. Pochowany na Cmentarzu Północnym (kwatera D-I-12, rząd 4, miejsce 8) przy ul. Wóycickiego 14 w Warszawie.
 
Marek Nawalany (12.IX.1947 – 21.V.2020)
Profesor, wybitny specjalista w zakresie hydrologii, gospodarki wodnej, hydrogeologii i inżynierii środowiska. Dyrektor Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska w latach 1992-1999. Kierownik Zakładów: Ochrony Środowiska Miejskiego w latach 2003-2004, Gospodarki Wodnej i Hydrologii w latach 2005-2007, Ochrony i Kształtowania Środowiska w latach 2007-2011 oraz Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska w latach 2011-2018. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim (kwatera HE, rząd 4, miejsce 5) przy ul. Rakowicka 26 w Krakowie.
 
Anna Elżbieta Trykozko (16.IV.1961-13.VI.2019)
Doktor habilitowana inżynier, specjalistka z zakresu inżynierii środowiska. W latach 1992-1994 organizatorka i kierowniczka pierwszych anglojęzycznych studiów podyplomowych „Advanced Environmental Sanitation” (AES) oraz „Environmental Sanitation and Management” (ESM). W latach 1991-2002 założycielka i wieloletnia redaktorka naczelna „Biuletynu Informacyjnego” Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Ołtarzewie przy ul. Parkowa 20 w Ożarowie Mazowieckim.
 
Henryk Piwkowski (1930-1.VI.2019)
Doktor, specjalista z zakresu nauk przyrodniczych, meteorolog, synoptyk. W latach 80. kierownik Zakładu Meteorologii Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim, ul. Powązkowska 1 w Warszawie.
 
Irena Ślusarska (28.VI.1925-16.II.2019)
Starszy bibliotekarz Biblioteki WISiW i WIŚ Politechniki Warszawskiej, związana z PW od 1989 roku. Wcześniej długoletni pracownik Polskiego Radia. Pochowana na Cmentarzu Bródnowskim (kwatera 36B, rząd 1, miejsce 22), ul. św. Wincentego 83 w Warszawie.
 
Zygmunt Boretti (1 XI 1906-31 V 1984)
Profesor nauk technicznych Politechniki Warszawskiej, specjalista konstrukcji hydrotechnicznych, twórca polskiej szkoły konstrukcji metalowych w budownictwie wodnym, kierownik Zakładu Konstrukcji Budowlanych i Wodnych w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Budowlanych. W latach 1952-56 dziekan Wydziału budownictwa Wodnego, prorektor Politechniki Warszawskiej (1956-1959), od 1970 kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego w Instytucie Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego. Przewodniczący komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskie Akademii Nauk. Pochowany: grób rodzinny (kwatera 43, rząd 1, miejsce 17/18) na Cmentarzu Powązkowskim, ul. Powązkowskiej 1 w Warszawie.
 
Edward Światopełk-Czetwertyński (28 VI 1901 – 28 I 1987)
Pr0fesor hydrauliki i hydrologii Politechniki Warszawskiej, wybitny specjalista hydromechanik. W latach 1945–1946 był kierownikiem Katedry Wodociągów i Kanalizacji, w latach 1946–1950 Katedry Hydrauliki i Hydrologii. W latach 1950–1951 pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynierii. Był organizatorem i pierwszym dziekanem nowego Wydziału Budownictwa Wodnego (1951–1952), na który przeniósł swoją katedrę. Po połączeniu wydziałów od 25 XI 1960 roku kierował Katedrą Hydrauliki i Mechaniki Cieczy i Gazów na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. 1 X 1971 roku przeszedł na emeryturę. Pochowany: grób rodzinny (kwatera 140, rząd 3, miejsce 16) na Cmentarzu Powązkowskim, ul. Powązkowskiej 1 w Warszawie.
 
Mirosław Danilewicz (1927-13 III 2015)
Magister inżynier wykładowca, nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej, specjalista z zakresu regulacji rzek, żeglugi śródlądowej oraz budowy i funkcjonowania portów rzecznych. Asystent prof. Wiktora Mamaka, z którym w latach 50. XX w. współorganizował Katedrę Dróg Wodnych i Regulacji Rzek na Wydziale Budownictwa Wodnego PW. Wychowawca i promotor licznej rzeszy absolwentów specjalności Budownictwo Wodne oraz Inżynieria Wodna. Żeglarz-instruktor i motorowodniak, wykonał wiele pomiarów i badań na rzekach Polski, niedościgniony praktyk w dziedzinach, którymi się zajmował. Pochowany: grób rodzinny (kwatera 39, rząd 4, miejsce 2) na Cmentarzu Powązkowskim, ul. Powązkowskiej 1 w Warszawie.
 
Wiesław Franciszek Depczyński (19 X 1929 – 20 XI 2019)
Doktor inżynier, docent Politechniki Warszawskiej, specjalista hydrotechniki i inżynierii wodnej. Od 1955 roku zatrudniony w Politechnice Warszawskiej, w Katedrze Budowy Zbiorników i Siłowni Wodnych, kierowanej przez prof. Zbigniewa Zmigrodzkiego. Zawodowo przez cały czas pracy (1955–1995) związany z Politechniką Warszawską. Był dwukrotnie zastępcą dyrektora Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego, zastępcą dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska jako kierownik Kierunku 0l w Rządowym Programie Badawczo-Rozwojowym PR-7 „Kształtowanie i wykorzystanie zasobów wodnych”, dyrektorem Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego, jak też delegatem Rady Wydziału – członkiem Senatu Politechniki (dwie kadencje). Od 15 XII 1968 do 31 XII 1972 roku był dyrektorem Instytutu Gospodarki Wodnej. Pochowany: kolumbarium Q5-I-3, na Cmentarzu Powązkowskim, ul. Powązkowskiej 1 w Warszawie.
 
Romuald Jasiewicz (19 XII 1913–31 XII 1989)
Profesor nauk technicznych Politechniki Warszawskiej, specjalista hydrotechnik. Od 1953 roku związany z Katedrze Dróg Wodnych i Regulacji Rzek na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej. Od 1963 roku p.o. kier. Katedry Dróg Wodnych i Regulacji Rzek Wydziału Inżynierii sanitarnej i Wodnej, od 1967 roku kierownik Katedry DWiRRz Wydział ISiW. Był prodziekanem tego Wydziału (V 1969–VIII 1970) i dyrektorem Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego (1971–1975). Do przejścia na emeryturę w 1984 roku kierował Zakładem Budownictwa Wodnego. Pochowany: grób rodzinny (kwatera 255, rząd 1, miejsce 18) na Cmentarzu Powązkowskim, ul. Powązkowskiej 1 w Warszawie.
 
Julian Lambor (15 I 1901 – 14 IX 1973)
Profesor nauk technicznych Politechniki Warszawskiej, wybitny hydrolog i geofizyk, w 1951 roku habilitował się na Wydziale Inżynierii Politechniki, zaś od 1953 roku samodzielny pracownik naukowy w Katedrze Budowy Dróg Wodnych i Regulacji Rzek na Wydziale Budownictwa Wodnego. W latach 1955–1956 dziekan Wydziału Budownictwa Wodnego, od 1961 roku kierownik Katedry Hydrologii i Gospodarki Wodnej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, prezes Polskiego Towarzystwa Meteorologicznego i Hydrologicznego, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Geofizyk PAN. Pochowany: grób rodzinny (kwatera 161, rząd 4, miejsce 34) na Cmentarzu Powązkowskim, ul. Powązkowskiej 1 w Warszawie.
 
Wiktor Mamak (23 III 1902– 28 IV 1963) 
Profesor nadzwyczajny nauk technicznych Politechniki Warszawskiej, specjalista budownictwa wodnego, od 1949 roku prof. nadzwyczajny, kierownik Katedry Dróg Wodnych i Regulacji Rzek. W latach 1956-1961 dziekan Wydziału Budownictwa Wodnego. Członek Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych w Toruniu oraz dożywotnim członkiem Międzynarodowych Kongresów Żeglugi (PIANC) w Brukseli. Pochowany: grób rodzinny (kwatera 204, rząd 6, miejsce 9) na Cmentarzu Powązkowskim, ul. Powązkowskiej 1 w Warszawie.
 
Ignacy Dominik Radziszewski (19 I 1869–5 VII 1944)
Profesor nauk technicznych Politechniki Warszawskiej, wybitny specjalista za zakresu hydrauliki, budowy machin wodnych, mechaniki teoretycznej i statyki wykreślnej. Od 1906 roku wykładowca w Szkole Mechaniczno-Technicznej H. Wawelberga i S. Rotwanda, dyrektor tej szkoły w latach 1916-1919. W 1914 roku sekretarz Komisji Politechnicznej, powołanej do opracowania programu Politechniki Warszawskiej. Od 1919 roku profesor zwyczajny, kierownik Katedry Wodociągów i Kanalizacji na Wydziale Inżynierii Wodnej (od 1933 roku Wydział Inżynierii). W latach 1919-1921 rektor Politechniki Warszawskiej, zaś w latach 1921-1923 prorektor PW. Prezes i członek Stowarzyszenia Techników Polskich w Warszawie, wiceprezes Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych. Pochowany: grób rodzinny (kwatera 143, rząd 4, miejsce 30) na Cmentarzu Powązkowskim, ul. Powązkowskiej 1 w Warszawie.
 
Kazimierz Rodowicz (14 I 1885-19 IV 1951)
Profesor budownictwa wodnego Politechniki Warszawskiej, specjalista hydrotechnik. Od II 1946 na Wydziale Inżynierii PW roku , od 1951 kierownik w Katedrze Budownictwa Wodnego II, doradca Rady Technicznej (później Komunikacyjnej) Ministerstwa Komunikacji (1945–1950), członek Rady Nadzorczej Spółki „Polska Żegluga na Odrze” (1946–1948) oraz Polsko-Czechosłowackiego Komitetu Studiów ds. Drogi Wodnej Odra–Dunaj (1948–1949). Od XI 1949 roku był członkiem zwyczajnym Warszawskiego Tow. Naukowego. Pochowany: grób rodzinny (kwatera 228, rząd 1, miejsce 12) na Cmentarzu Powązkowskim, ul. Powązkowskiej 1 w Warszawie.
 
Mieczysław Szczęsny Rybczyński (20 XI 1873–23 I 1937)
Profesor budownictwa wodnego Politechniki Warszawskiej, specjalista hydrotechnik. Od 1919 roku związany z PW, z Katedrą Budownictwa Wodnego, od 1926 roku kierownik Katedry Budownictwa Wodnego II. Przewodniczący Komisji Wodnej Polskiego Komitetu Energetyki, prezes Towarzystwa Geofizycznego, członek korespondentem, a od 1936 roku członkiem zwyczajnym Akademii Nauk Technicznych. W Polsce Niepodległej organizował administrację techniczną kraju. Zajmował stanowiska: szefa sekcji administracyjnej Ministerstwa Robót Publicznych (8 II 1919–24 XII 1920), wiceministra (15 XII 1921–31 VIII 1922), a następnie do maja 1926 roku kierownika Ministerstwa Robót Publicznych (31 VIII 1922–30 IX 1922 w gabinecie Juliana Nowaka, 19 XII 1923–14 XI 1925, 7–13 II 1926, 20 IV–5 V 1926 i 10–12 V 1926). Pochowany: grób rodzinny (kwatera 68, rząd 5, miejsce 10) na Cmentarzu Powązkowskim, ul. Powązkowskiej 1 w Warszawie.
 
Andrzej Stefan Szamowski (1 VIII 1938–7 XII 2015 Warszawa)
Doktor inżynier nauk technicznych Politechniki Warszawskiej, specjalista w dziedzinie budownictwa wodnego, wychowawca młodzieży akademickiej oraz członek wielu organizacji technicznych. Jako wyróżniający się student, pod koniec lat 60. już rozpoczął pracę w Katedrze Zbiorników i Siłowni Wodnych. Po rozpoczęciu pracy w Katedrze podjął się organizacji Laboratorium Wodnego, w którym do 1970 roku pełnił obowiązki inżyniera naukowo-technicznego. W latach 1991–1994 rozstał się z Politechniką Warszawską i podjął się pracy nad budową stopnia wodnego zbiornika do nawodnień rolniczych na rzece Sly w górach Atlasu w Algierii. Oprócz pracy zawodowej był czynnym członkiem wielu organizacji technicznych i doradczych, takich jak: Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Rada Regionu Wodnego Środkowej Wisły (sekretarz), Wydział Nauk Technicznych NOT (członek honorowy), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT. Ponadto współtworzył Stowarzyszenie Absolwentów Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej Politechniki Warszawskiej, którego był wieloletnim prezesem. Był również przewodnikiem w Studenckim Kole Przewodników Beskidzkich. Jego hobby to żeglarstwo, wielokrotnie zdobywał tytuł Mistrza Polski w klasie Hornet, reprezentował również barwy narodowe w regatach o Mistrzostwo Europy i Świata. Pochowany: grób rodzinny (kwatera 238, rząd 6, miejsce 1) na Cmentarzu Powązkowskim, ul. Powązkowskiej 1 w Warszawie.
 
Zbigniew Zmigrodzki (15 VII 1906 Wilno – 16 IV 1963 Warszawa)
Inżynier budownictwa wodnego, profesor Politechniki Warszawskiej. W 1928 roku, jeszcze jako student, objął asystenturę w Katedrze Statyki Budowli i Wytrzymałości Materiałów PW. Podczas okupacji pracował oficjalnie na stanowisku kierownika Wydziału Zbiorników w ówczesnym Urzędzie Dróg Wodnych (Strombauamt) w Warszawie. Po wojnie do 1953 roku był naczelnikiem Wydziału Zbiorników i dyrektorem Departamentu Dróg Wodnych Ministerstwa Komunikacji. Po odejściu z Ministerstwa Komunikacji kontynuował pracę w PAN, poświęcając się energetyce wodnej. Jako sekretarz Komitetu Inżynierii i Gospodarki Wodnej uczestniczył w pracach nad Perspektywicznym Planem Gospodarki Wodnej. Mianowany w 1954 roku profesorem nadzwyczajnym pełnił swe funkcje na Wydziale Inżynierii Sanitarnej (od 1960 roku Inżynierii Sanitarnej i Wodnej) PW do dnia śmierci, tj. do 16 IV 1963 roku, członek rad naukowych i technicznych wielu stowarzyszeń oraz stałym doradcą państwowych biur projektowych. Był znawcą i miłośnikiem muzyki, próbującym sił jako pianista. Zapalony szachista i brydżysta. Pochowany: grób rodzinny (kwatera 275, rząd 5, miejsce 6) na Cmentarzu Powązkowskim, ul. Powązkowskiej 1 w Warszawie.
Cześć Ich pamięci!
CmPowazkowskiThe alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name.
 
 
Uprzejmie dziękujemy za pomoc oraz za wszystkie dane “adresowe” grobów prezesowi zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej Politechniki Warszawskiej – dr hab. inż. Pawłowi Popielskiemu, prof. uczelni – Dzieknowi WIBHiIŚ PW oraz za pomoc biograficzną – doc. dr inż. Piotrowi Kuźniarowi
 
 
*Wisława Szymborska “Rehabilitacja” (1956)
Zmiana rozmiaru fontu