Program antyplagiatowy iThenticate

W imieniu Biblioteki Głównej informujemy o przedłużeniu licencji programu antyplagiatowego iThenticate na kolejny rok.

Program umożliwia weryfikację oryginalności dokumentu (głównie anglojęzycznego) przed opublikowaniem, poprzez porównanie z otwartymi zasobami Internetu oraz z bazami danych indeksowanymi przez iThenticate. Nie zalecamy sprawdzania tekstów w języku polskim z uwagi na niewystarczającą bazę referencyjną.

Wyniki analizy przedstawiane są w formie raportu, który zawiera:

  • wskaźniki podobieństwa (dla całego dokumentu oraz poszczególnych źródeł), które procentowo określają liczbę odnalezionych w analizowanym dokumencie zapożyczeń.
  • zaznaczone fragmenty pracy identyczne z tekstami odnalezionymi w bazach porównawczych wraz z podaniem ich źródła.

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego
(wymagany adres mailowy w domenie @pw.edu.pl)

Program skierowany jest do pracowników naukowych i doktorantów PW – liczba kont jest ograniczona.
Do Państwa dyspozycji jest nowa pula raportów sprawdzających. Każde powtórne wgranie tego samego dokumentu jest liczone jako nowe sprawdzenie, dlatego prosimy o rozważne korzystanie z programu.
W ramach konta należy dokonywać sprawdzenia własnych prac naukowych (autorskich lub współautorskich)

W przypadku stwierdzenia braku aktywności na koncie powyżej 3 miesięcy, następuje dezaktywacja konta, o czym użytkownik zostaje poinformowany drogą mailową.

Instrukcja w j. polskim (skrócona wersja)
Instrukcja w j. polskim (pełna wersja)
Filmy instruktażowe

Więcej informacji na stronie: www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/883-program-antyplagiatowy-ithenticate

Zmiana rozmiaru fontu