Program Open Science – wsparcie dla publikowania w modelu Open Access

Pracownicy i doktoranci Politechniki Warszawskiej mogą wnioskować o wsparcie finansowe udzielane na publikowanie artykułów w czasopismach z pierwszego decyla wg bieżącego wskaźnika CiteScore bazy Scopus lub za min. 140 pkt z aktualnej listy MNiSzW. Jest to możliwe dzięki programowi Open Science, który został uruchomiony na Politechnice Warszawskiej w ramach realizacji projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

 

Więcej informacji:

https://pw.edu.pl/Aktualnosci/Program-Open-Science-wsparcie-dla-publikowania-w-modelu-Open-Access

oraz

https://badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Aktualne-konkursy/Open-Science/Program-Open-Science-wsparcie-dla-publikowania-w-modelu-Open-Access

 

Zmiana rozmiaru fontu