Program profilaktyki RZS Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Szanowni Państwo,

 

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. n. med. Eleonory Reicher w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej realizują projekt pn. „Program profilaktyki RZS Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” nr POWR.05.01.00-00-0022/17, w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na terenie makroregionu centralnego (województwa mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie).

Głównym celem projektu jest pilotażowe wdrożenie Ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów przy współpracy pomiędzy przychodniami POZ a specjalistami – reumatologami z Ośrodka Wczesnej Diagnostyki w zakresie prowadzenia koordynowanych badań przesiewowych nakierowanych na przeciwdziałanie i wczesne wykrycie reumatoidalnego zapalenia stawów. Projekt dedykowany wszystkim osobom w wieku 18 – 65 lat.

 

Chciałabym serdecznie zaprosić Państwa oraz wszystkich studentów do wzięcia udziału w programie profilaktycznym, który pozwala na szybszą diagnostykę w kierunku wystąpienia RZS oraz profilaktykę chorób reumatoidalnych.

 

Więcej informacji pod linkiem: Program profilaktyki RZS 

 

Zmiana rozmiaru fontu