Program Stażowy “Energia dla przyszłości” V edycja

Ministerstwo Klimatu, we współpracy ze spółkami energetycznymi: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. organizuje piątą edycję Programu Stażowego „Energia dla Przyszłości”, który jest skierowany do studentów i absolwentów wybranych wydziałów piętnastu najlepszych polskich uczelni technicznych według rankingu Perspektywy 2019.

Do najważniejszych celów Programu należą przede wszystkim: budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą w branży energetycznej, zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju i Ministerstwie Klimatu oraz przygotowanie ich do pracy w sektorze energetycznym.

Uczestnicy Programu Stażowego zostaną wyłonieni w ramach otwartego naboru i zrealizują płatny, roczny staż u jego Organizatorów. Wkrótce rozpocznie się rekrutacja uczestników. Szczegółowe zasady rekrutacji oraz realizacji stażu zostaną zamieszczone wkrótce na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu.

Zmiana rozmiaru fontu