Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę

Autorzy: M. Kwietniewski, W. Olszewski, E. Osuch-Pajdzińska, K. Miszta-Kruk

W skrypcie ujęto podstawy i zasady projektowania ujęć wody, zbiorników sieciowych, sieci wodociągowych i pompowni. Zagadnieniem wyjściowym do projektowania tych elementów systemu zaopatrzenia w wodę jest obliczanie zapotrzebowania na wodę. Przedstawienie tego zagadnienia zostało w pełni uaktualnione i częściowo zmienione.

Strona w Oficynie Wydawniczej PW

Zmiana rozmiaru fontu