Projektowanie instalacji tryskaczowych

Autor: Agnieszka Malesińska

Instalacje tryskaczowe spełniają bardzo ważną funkcję – ratują życie i chronią własność przed ogniem. Instalacje te działają w sposób niezawodny i efektywny.

W niniejszej publikacji monograficznej zostały przedstawione zasady projektowania stałych urządzeń tryskaczowych wodnych dla budynków o różnym sposobie użytkowania, wykluczając przestrzenie magazynowe. Wymagania projektowe ustalone zostały na podstawie aktów prawnych, norm i wytycznych obowiązujących w chwili powstawania książki.

Publikacja podzielona jest na następujące rozdziały:

1. Wprowadzenie, podział instalacji tryskaczowych

2. Budowa i zasada działania instalacji tryskaczowych

3. Wymagania formalno-prawne z zakresu instalacji tryskaczowych

4. Parametry tryskaczy – porównanie wg różnych standardów projektowania

5. Elementy składowe projektu instalacji

6. Proces projektowania instalacji – krok po kroku

7. Odbiór instalacji i oddanie do użytkowania

8. Eksploatacja instalacji wg wybranych standardów

9. Przykłady obliczeniowe dot. instalacji tryskaczowych

Książka dedykowana jest studentom uczelni technicznych o specjalności zaopatrzenia w wodę (Inżynieria Środowiska), studentom Budownictwa oraz projektantom instalacji przeciwpożarowych. Z pewnością przyda się studentom Głównej Szkoły Pożarniczej czy wszystkim zainteresowanym tą tematyką.

Strona publikacji w PWN

Zmiana rozmiaru fontu