Przedstawiciele naszego Wydziału w ośrodkach naukowych Kazachstanu – relacja

W dniach 22-29 listopada 2021 roku delegacja Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (PW), członków Polskiego Komitetu Geotechniki, odwiedziła L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) w Nur-Sułtan i Highway Research Institute (KazDorNII) oraz Kazakh Leading Academy of Architecture and Civil Engineering (KazGASA) w Ałmaty w Kazachstanie. Politechnikę Warszawską reprezentowali: Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, prof. Paweł Popielski oraz Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów, mgr inż. Bartosz Bednarz. Grupie towarzyszyła dr inż. Agnieszka Dąbska, która obecnie odbywa trzymiesięczny staż na Wydziale Architektury i Budownictwa L.N. Gumilyov ENU.

W dniu 23 listopada 2021 roku delegacja PW wzięła udział w spotkaniu w L.N. Gumilyov ENU (Fot. 1). ENU był reprezentowany przez Prorektora ds. Studenckich, Yerkin Ongarbayev, Prorektora ds. Nauki, Komercjalizacji i Współpracy z Zagranicą, Gulnara Merzadinova, Dziekana Wydziału Architektury i Budownictwa, Temirkhan Tolkynbaev, prof. Askar Zhussupbekov i Kierownika Katedry Projektowania Budynków i Budowli, Zhanbolat Shakhmov oraz innych przedstawicieli Wydziału Architektury i Budownictwa ENU.

Fot. 1. Uczestnicy spotkania w ENU

Podczas spotkania odbyła się uroczystość podpisania Memorandum o współpracy pomiędzy PW a ENU (Fot. 2). Przedstawiciele uczelni uzgodnili dalszą współpracę w zakresie projektów badawczych i dydaktycznych, wymiany studentów i kadry oraz wspólnych publikacji i organizacji wydarzeń naukowych. Rangę podpisania memorandum podkreślała obecność Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Republice Kazachstanu, Selima Chazbijewicza (Fot. 3). Monografie 100-lecia Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW zostały wręczone władzom ENU oraz Ambasadorowi Nadzwyczajnemu i Pełnomocnemu RP w Republice Kazachstanu.

Fot. 2. Uroczystość podpisania Memorandum o współpracy między PW i ENU: Prorektor ds. Studenckich, Yerkin Ongarbayev (z lewej) i Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, Paweł Popielski (z prawej)
Fot. 3. Uroczystość podpisania Memorandum o współpracy między PW i ENU: Selim Chazbijewicz, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Kazachstanu

Po uroczystości podpisania Memorandum o współpracy, odbyło się Kazachsko-Polskie Seminarium Geotechniczne TC 305 (ISSMGE) „Infrastruktura geotechniczna wielkich miast i nowych stolic”, zorganizowane przez Kazachski Komitet Geotechniki, Wydział Architektury i Budownictwa oraz Instytut Geotechniki ENU. Prof. Paweł Popielski przedstawił temat: „Ocena i projektowanie konstrukcji hydrotechnicznych i głębokich posadowień w oparciu o badania interdyscyplinarne i symulacje numeryczne”. Dr inż. Agnieszka Dąbska przedstawiła pracę dotyczącą filtracyjnej odporności piasków. Mgr inż. Bartosz Bednarz przedstawił problem „Monitorowanie konstrukcji kolektorów kanalizacyjnych o dużej średnicy za pomocą rozproszonych czujników światłowodowych (DFOS)”. Delegaci zwiedzili także Muzeum-gabinet L.N. Gumileva, Muzeum Piśmiennictwa Języków Tureckich oraz laboratoria Katedry Projektowania Budynków i Budowli Wydziału Architektury i Budownictwa ENU.

W dniu 24 listopada polska delegacja wzięła udział w wycieczce technicznej w Nur-Sultan. Delegaci odwiedzili Muzeum Energii Przyszłości NUR ALEM (Fot. 4), biuro firmy budowlanej KGS-Astana Sp. z o. o. i budowę wielofunkcyjnego obiektu „Diamond” zlokalizowanego na terenie EXPO-2017 (Fot. 5), gdzie mieli możliwość zapoznania się z techniką wykonania fundamentów palowych.

Fot. 4. Delegacja PW w Muzeum Energii Przyszłości NUR ALEM, Poziom 2: Energia Wodna

 

Fot. 5. Delegacja PW na placu budowy KGS-Astana

W dniu 25 listopada delegacja PW wzięła udział w Międzynarodowym Seminarium Geotechnicznym TC 305 (ISSMGE) „Infrastruktura geotechniczna wielkich miast i nowych stolic”, zorganizowanym przez KazDorNII w Ałmaty (Fot. 6). Gospodarzami spotkania byli: członek korespondencyjny Narodowej Akademii Nauk Republiki Kazachstanu, prof. dr hab. Bagdat Teltayev, vice-dyrektor KazDorNII dr inż. Yerbol Aitbayev oraz inni przedstawiciele KazDorNII.Współmoderatorem seminarium był Przewodniczący Komitetu Geotechniki w Kazachstanie, Przewodniczący Komitetu Technicznego 305 (ISSMGE), Dyrektor Instytutu Geotechniki ENU im. L.N.Gumilova, prof. dr hab. Askar Zhussupbekov.

Fot. 6. Uczestnicy spotkania w KazDorNII, z lewej: Galina Nazarenko (KazDorNII), dr inż. Yerbol Aitbayev (KazDorNII), dr inż. Agnieszka Dąbska (PW), prof. Paweł Popielski (PW), prof. Bagdat Teltayev (KazDorNII), mgr inż. Bartosz Bednarz (PW) i prof. Askar Zhussupbekov (ENU)

 

Podczas seminarium uczestnicy przedyskutowali zagadnienia związane z oceną, projektowaniem i monitoringiem budowli hydrotechnicznych, głębokich fundamentów, autostrad oraz wielkośrednicowych kolektorów kanalizacyjnych wykonywanych na podstawie badań interdyscyplinarnych i modelowania numerycznego. W ramach spotkania, dla uczestników seminarium, zorganizowano wizytę techniczną w laboratoriach badawczych KazdorNII. Goście zapoznali się z zapleczem technicznym instytutu (Fot. 7).

Fot. 7. Uczestnicy spotkania podczas wizyty technicznej w laboratoriach badawczych KazDorNII, z lewej: mgr inż. Bartosz Bednarz (PW), prof. Bagdat Teltayev (KazDorNII), prof. Paweł Popielski (PW) i prof. Askar Zhussupbekov (ENU)

W ramach wycieczki technicznej zorganizowanej przez KazDorNII uczestnicy seminarium odwiedzili zaporę hydrotechniczną Medeu, położoną w pobliżu ośrodka narciarskiego Chimbulak w górnej części doliny Medeu w paśmie górskim Zailiskiy Alatau, na wysokości 2200 m n.p.m (Fot. 8 i 9). Zapora Medeu została zaprojektowana w celu ochrony Ałmaty przed lawinami błotnymi. Zapora, o wysokości 110 metrów, została zbudowana metodą wybuchową w latach 1966-1967 w wyniku przeprowadzenia serii eksplozji i jest pierwszą zaporą na świecie, wybudowaną metodą wybuchową.

 

Fot. 8. Uczestnicy wycieczki technicznej na koronie zapory Medeu, z lewej: mgr inż. Bartosz Bednarz (PWT), prof. Askar Zhussupbekov (ENU), dr inż. Agnieszka Dąbska (PW), prof. Paweł Popielski (PW) i dr inż. Yerbol Aitbayev (KazDorNII)
Fot. 9. Widok korony zapory Medeu i uczestników wycieczki technicznej, zapoznających się z danymi zapory umieszczonymi na tablicy informacyjnej

W dniu 26 listopada delegacja PW została przyjęta przez KazGASA reprezentowaną przez Rektora KazGASA prof. Margarita Imandosova oraz Dziekana Wydziału Budownictwa Ogólnego prof. Raikhan Imambayeva (Fot. 10 i 11). Podczas spotkania przedstawiciele KazGASA omówili z Dziekanem Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW prof. Pawłem Popielskim możliwości współpracy KazGASA z PW. Prof. Paweł Popielski przekazał prof. Margarita Imandosova, Rektorowi KazGASA, monografię 100-lecia Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW. Omówione zagadnienia dotyczyły praktyk studenckich i staży kadry naukowo-dydaktycznej, udziału w programie „Erasmus+” oraz innych rodzajów współpracy międzynarodowej.Również studenci KazGASA mieli możliwość zadawania pytań przedstawicielom PW (Fot. 12).

Fot. 10. Uczestnicy spotkania w KazGASA, w pierwszym rzędzie od lewej: mgr inż. Nazym Shogelova (KazGASA), dr inż. Yerbol Elzhanov (KazGASA), prof. Raikhan Imambayeva (KazGASA), prof. Askar Zhussupbekov (ENU), prof. Margarita Imandosova (KazGASA), prof. Paweł Popielski (PW), prof. Tanatkan Abakanov (KazGASA), dr inż. Agnieszka Dąbska (PW) i prof. Vitaliy Homyakov (KazGASA)
Fot. 11. Spotkanie w KazGASA, z lewej: prof. Margarita Imandosova (KazGASA), prof. Paweł Popielski (PW) i dr inż. Agnieszka Dąbska (PW)
Fot. 12. Spotkanie przedstawicieli PW ze studentami KazGASA

Goście KazGASA odwiedzili laboratoria techniczne wyposażone w wiele oryginalnych modeli i stanowisk badawczych (Fot. 12 i 13). Naukowcy z PW i KazGASA znaleźli wspólną płaszczyznę zainteresowań naukowych związanych z inżynierią wodną i geotechniką. Uzgodniono dalszą współpracę, której celem ma być podpisanie Memorandum o współpracy.

Fot. 13. Wizyta w laboratorium technicznym KazGASA
Fot. 14. Wizyta w laboratorium geotechnicznym KazGASA

W dniu 27 listopada delegacja PW wzięła udział w wyprawie do Kanionu Szaryńskiego rzeki Szaryn w Szaryńskim Parku Narodowym w Kazachstanie (Fot. 15). Uczestnicy wyprawy mogli podziwiać osobliwe geologicznie formy czerwonego piaskowca, powstałe w wyniku działalności wody i wiatru.

Fot. 15. Wycieczka techniczna do Kanionu Szaryńskiego

Delegacja PW dziękuje ENU, KazDorNII i KazGASA za zaproszenie, ciepłe przyjęcie i wspaniałą organizację spotkań. Specjalne podziękowania kierowane są dla Przewodniczącego Komitetu Geotechniki w Kazachstanie, Dyrektora Instytutu Geotechniki ENU im. L.N. Gumilyova, prof. dr hab. Askar Zhussupbekov, który był głównym organizatorem pobytu delegacji w Kazachstanie i koordynował całą wizytę polskiej delegacji.

Opracowała dr inż. Agnieszka Dąbska

Więcej informacji o wizycie delegacji PW w ENU można znaleźć na:

https://enu.kz/en/info/news/64788/

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3082231092042157&external_log_id=181d7722-acbb-41c0-b291-110f9eb40470&q=Gumilyov%20enu%2022-28

Więcej informacji o wizycie delegacji PW w KazDorNII można znaleźć na:

https://www.kazdornii.kz/ru/articles/2251-mezhdunarodnyj_geotehnicheskij_seminar/

https://www.facebook.com/2059270337640915/posts/3170913409809930/?d=n

Więcej informacji o wizycie delegacji PW w KazGASA można znaleźć na:

https://www.instagram.com/tv/CW-rkNcgcoJ

https://www.facebook.com/watch/?v=398817198634226&ref=sharing

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu