Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

W dniu 26 czerwca 2020 roku o godz. 12:00
w budynku Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechniki Warszawskiej w sali nr 115 w Warszawie, ul. Nowowiejska 20,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr inż. Błażeja SMOLIŃSKIEGO

na temat:
 Ocena wzajemnego oddziaływania georur i gruntu na podstawie analizy zmian wybranych parametrów geotechnicznych” 
streszczenie

Promotor:  dr hab. inż. Paweł POPIELSKI, prof. uczelni
Promotor pomocniczy:  dr inż. Agnieszka Dąbska
Recenzenci:
prof. dr  hab. inż. Maciej Kordian KUMOR (recenzja) z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy                                prof. dr hab. inż. Zygmunt Jan MEYER  (recenzja) z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zgodnie z Ustawą z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) obrona odbędzie się w trybie zdalnym, w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w formie elektronicznej na adres: obrony.doktorskie.isge.rnd@pw.edu.pl  do dnia 25 czerwca 2020 r. do godz. 12:00.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, Czytelnia Zbiorów Specjalnych, parter, pok.70, godz. otwarcia pn – pt 9.00 – 15.00.

UWAGA: W związku z podejmowaniem działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 osoby zainteresowane zapoznaniem się z treścią rozprawy doktorskiej będą umawiane na indywidualnie wizyty w bibliotece
po dokonaniu telefonicznego zgłoszenia (nr tel. 22/ 234 51 13)  na dzień przed planowaną wizytą.

Zmiana rozmiaru fontu