PW solidarna z Ukrainą

Poniżej znajdują się, pochodzące z oficjalnej strony PW solidarna z Ukrainą, informacje o działaniach Politechniki Warszawskiej w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Uszeregowane są one w kategorie, których z czasem, w razie potrzeby, będzie przybywać. Są one aktualizowane na bieżąco.
Przytaczając słowa Pana Rektora Krzysztofa Zaręby:

W ciągu ostatnich dni odbyłem dziesiątki rozmów z członkami naszej społeczności akademickiej, którzy wyrażali chęć pomocy Ukrainie i proponowali różne formy wsparcia Bardzo dziękuję za wszystkie te wyrazy solidarności z naszymi ukraińskimi sąsiadami i przyjaciółmi. Powołany przeze mnie sztab kryzysowy ma pomóc w koordynowaniu wszelkich działań oraz w diagnozowaniu potrzeb, przekazywaniu informacji i realizacji jak najskuteczniejszej pomocy. Jestem przekonany, że razem możemy więcej

zapewniamy, że razem możemy więcej.

Bardzo proszę o kontakt – mailowy: Miroslaw.Szydlowski@pw.edu.pl, teamsowy: @Szyłak-Szydłowski Mirosław lub na oficjalny adres “pomocowy”: solidarni@pw.edu.pl – tych, którzy potrzebują pomocy, chcą pomóc lub mają jakiekolwiek pomysły i sugestie związane z akcją pomocową studentom, naukowcom, pracownikom akademickim i wszystkim naszym przyjaciołom z Ukrainy.

Zmiana rozmiaru fontu