Rada Konsultacyjna WIBHIŚ

Dnia 21 kwietnia 2022 r, Zarządzeniem Rektora nr 29/2022 została utworzona Rada Konsultacyjna Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej będąca organem doradczym i wspierającym działania Wydziału.

Do kompetencji Rady należy między innymi:

 • wyrażanie opinii o kierunkach działania Wydziału;
 • wyrażanie opinii na temat oczekiwań pracodawców wobec absolwentów Wydziału;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących współpracy Wydziału z gospodarką;
 • wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez Dziekana.

Decyzją nr 99/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 kwietnia 2022 r zostali powołani członkowie Rady Konsultacyjnej WIBHiIŚ na okres do dnia 31 sierpnia 2024 r., w następującym składzie:

 1. dr hab. inż. Marek Gromiec, prof. uczelni, Państwowa Rada Ochrony Środowiska
 2. Rafał Bonter,  Xylem Water Solutions Sp. z o.o.
 3. Agnieszka Chilmon, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 4. Grażyna Goławska, Swegon Sp. z o.o.
 5. Jolanta Hibner, Biuro Senatorskie Jolanty Hibner
 6. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 7. Marcin Kłosiński, Energoprojekt Warszawa SA
 8. Dariusz Kolasa, Strabag Sp. z o.o.
 9. Grzegorz Kotte, Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
 10. dr hab. inż. Stanisław Lewiński, prof. instytutu, Centrum Badań Kosmicznych PAN
 11. Jerzy Mamica, STULZ Polska Sp. z o.o.
 12. Jarosław Maślany, PGNiG Termika SA
 13. Jarosław Miziołek, Arcadis Sp. z o.o.
 14. prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora, Instytut Geofizyki PAN
 15. Paweł Orlof, Veolia Energia Warszawa S.A.
 16. Janina Orzełowska, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 17. Artur Popko, Budimex S.A.
 18. Łukasz Rakowski, Arup Polska Sp. z o.o.
 19. Marek Ryszka, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 20. Tadeusz Rzepecki, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
 21. Arkadiusz Siembida, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
 22. Cezary Starczewski, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
 23. Jacek Szymczak, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 24. Renata Tomusiak, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
 25. Józef Węgrecki, PKN ORLEN S.A.

W kwietniu odbyło się I posiedzenie Rady Konsultacyjnej, podczas którego dyskutowano możliwości rozszerzenia zakresu praktyk studenckich, organizacji dodatkowych szkoleń i warsztatów dla studentów, jak również zmian w zakresie dydaktyki w celu dopasowania kompetencji studentów do wyzwań stojących przed nowoczesną gospodarką.

Wszystkim członkom Rady Konsultacyjnej dziękujemy za zaangażowanie!

Zmiana rozmiaru fontu