Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2022

Miło nam poinformować, że 21 kierunków studiów prowadzonych na Politechnice Warszawskiej znalazło się na podium rankingu przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2022, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się  12–13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał akademicki, Potencjał dydaktyczny, Potencjał naukowy, Umiędzynarodowienie. W tym roku w zestawieniu znalazły się 73 kierunki.

Kierunek Inżynieria Środowiska prowadzony na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska znalazł się na drugim miejscu w rankingu kierunków ścisłych, kierunek Ochrona Środowiska prowadzony na naszym wydziale znalazł się na ósmym miejscu w rankingu kierunków przyrodniczych (pierwszym prowadzonym na Politechnice).

Ranking kierunków studiów dostępny jest tu–>

Więcej informacji:
www.pw.edu.pl/Aktualnosci/PW-w-Rankingu-Kierunkow-Studiow-2022

 

Zmiana rozmiaru fontu