RAPORT: Monitoring trendów edukacyjnych – Jak kształcić na potrzeby gospodarki opartej na innowacjach?

Raport to kompleksowe wprowadzenie do innowacji w kształceniu, zawierające przegląd zastosowania metodyk problem-based learning, research-based learning w 22 uczelniach z Europy i USA, m.in. w Aalborgu (Dania), Aalto (Finladia), Maastricht (Holandia), Politechnice w Berlinie i RWTH Aachen (Niemcy), a także NTNU (Norwegia), Chalmers (Szwecja), UCL (Wielka Brytania) oraz MIT i Caltech (USA).

Omawiamy praktyczną realizację nowatorskiego kształcenia – zarówno z punktu widzenia programu zajęć  (np. problem-based learning czy research-based learning), jak i kształtu edukacji w ogóle, skupiającej się na aktywizacji studenta i rozwoju praktycznego doświadczenia (np. student-driven learning, flipped classroom czy learning by doing).

Analiza pokazała, że rozwiązania zwane w Polsce innowacyjnymi wcale nie są najnowsze: kursy MOOC mają ponad dekadę, otwarte zasob często y na MIT realizowane są blisko 20 lat, a założenie o praktykowaniu problem-based learning leży u podstaw powstałego w 1974 roku Aalborg University.

W badanych uczelniach cyfryzacja i otwarte zasoby to oczywistość: platformy komunikacji on-line, kształcenie zdalne lub mieszane (ang. blended learning), otwarte zasoby wspierające kształcenie (np. materiały do pracy samodzielnej lub całe kursy) są powszechnie wykorzystywane.

Z analizy uczelni zagranicznych jasno wynika, że rozwój innowacji w kształceniu wspiera szereg dodatkowych działań. Nie chodzi tylko o odpowiednio zaadaptowana przestrzeń czy technologie. Ważne jest stałe wsparcie merytoryczne dla kadry oraz wsparcie analityczne na poziomie uczelni.

Co zmieniła pandemia? Przyglądamy się badaniom dotyczącym rozwiązań wprowadzanych w trakcie największych obostrzeń. Kształcenie on-line, będące dotąd „innowacją” stało się codziennością i może nią pozostać w bardziej powszechnych niż dotychczas formułach blended-learning.

Nowe metody i formy kształcenia, a także rozwiązania wspierające (współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, otwarte zasoby, analityka) to odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy i efekt rozwoju technologii.

 

Zachęcamy do lektury raportu!

 

Kliknij na okładkę, aby otworzyć publikację.

Więcej informacji na stronie: www.cziitt.pw.edu.pl/przeczytaj-raport-monitoring-trendow-edukacyjnych-jak-ksztalcic-na-potrzeby-gospodarki-opartej-na-innowacjach/

Zmiana rozmiaru fontu