Rekrutacja do projektu mpiBIM 2020-2021

Rekrutacja do projektu mpiBIM 2020-2021

Drodzy studenci,

Już po raz czwarty uruchamiamy Międzywydziałowy Projekt Interdyscyplinarny BIM (mpiBIM) ! W ramach niniejszego kursu studenci 5 wydziałów tworząc interdyscyplinarne zespoły projektowe, przed którymi stanie zadanie opracowania koncepcji nowych budynków zlokalizowanych na terenie głównym PW.

mpi.bim.pw.edu.pl

Jeśli jesteś studentem studiów inżynierskich (od 7 semestru) lub studiów magisterskich na specjalnościach: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo (COWiG) lub Inżynieria Sanitarna i Wodna (ISIW) lub Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (COW) lub Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków (ZWiOŚ) i masz odwagę podjąć wyzwanie pracy w międzywydziałowym zespole projektowym zapraszamy do złożenia zgłoszenia (do 12 października 2020) na adres Piotr.Bartkiewicz@pw.edu.pl. Podaj proszę imię i nazwisko, specjalność, semestr studiów oraz krótko uzasadnij, dlaczego chcesz włączyć się do projektu. Aplikację wyślij z oficjalnego adresu e-mail PW.

Zajęcia będą odbywały się w ramach dodatkowego przedmiotu obieralnego, spotkania koordynacyjne będą odbywały się w czwartki 14-18. W ramach niniejszego przedmiotu będą zorganizowane warsztaty koordynacyjne i wykłady, lecz znakomitą większość pracy studenci będą wykonywać w stworzonych zespołach międzybranżowych poza podanymi terminami.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne on-line (TEAMS) 8 października (czwartek) o godzinie 18
Zaproszenie wyślemy na Twojego maila – zgłoś chęć uczestnictwa.

Zajęcia rozpoczynają się w czwartek 15 października 2020 r.

Serdecznie zapraszamy.

Piotr Bartkiewicz i Jarosław Chudzicki

Zmiana rozmiaru fontu