Rekrutacja do Szkół Doktorskich PW na semestr zimowy 2020/2021

Nabór potrwa od 1 do 31 sierpnia, a kandydaci będą mogli się zarejestrować za pośrednictwem systemu IRK

Wszystkie wymagane dokumenty należy wgrać do systemu IRK, termin dostarczenia oryginałów będzie wskazany później – prosimy o śledzenie komunikatów. Poza złożeniem wskazanych dokumentów kandydaci będą zobowiązani do wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru są dostępne są w zakładce Szkoły Doktorskie.

Wykazy zagadnień proponowanych do realizacji w ramach doktoratów znajdują się w odpowiednich zakładkach:

Uwaga! Osoby, które biorą udział w konkursie na Doktorat wdrożeniowy IV, rejestrują się w systemie IRK dopiero po opublikowaniu wyników konkursu i w terminie wskazanym przez MNiSW.

Programy stypendialne

Dla doktorantów Szkół Doktorskich PW zostały przygotowane trzy dodatkowe formy wsparcia:

  • Start PW,
  • Stypendium PW,
  • Mobilności Doktorantów Szkół Doktorskich.

Dzięki nim będzie możliwe wspieranie rozwoju naukowo-badawczego doktorantów, m.in. poprzez wsparcie ich czynnego udziału w wydarzeniach naukowych oraz  docenienie ich wkładu w publikacje naukowe. Program stypendiów jest finansowany ze środków projektu ”Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza” realizowanego na Politechnice Warszawskiej.

Więcej informacji o dofinansowaniach pojawi się wkrótce.

Zmiana rozmiaru fontu