Rekrutacja na studia I stopnia jest już otwarta

Zapraszamy do podjęcia studiów na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, gdzie prowadzone są trzy kierunki nauczania:

  • Inżynieria Środowiska (stacjonarny i niestacjonarny),
  • Ochrona Środowiska (stacjonarny),
  • Biogospodarka (stacjonarny).

Więcej informacji nt. kierunków i schematów kształcenia znajdziecie tutaj: https://is.pw.edu.pl/studia-i-stopnia/

 

Rekrutacja otwarta do 6 lipca i realizowana jest przez portal  zapisy.pw.edu.pl.

Więcej informacje nt procedury zapisu: https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Rekrutacja-na-studia-stacjonarne-I-stopnia-juz-trwa

 

Zmiana rozmiaru fontu