Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia i studia II stopnia

Ruszyły zapisy

Gdzie się zarejestrować?

Kandydaci na studia

  • niestacjonarne I stopnia
  • stacjonarne II stopnia
  • niestacjonarne II stopnia

mogą zakładać konta w systemie www.zapisy.pw.edu.pl.

Terminy

Nabór rozpoczyna się 3 sierpnia. Do 27 sierpnia będzie czas na uzupełnienie danych w systemie, wpłacenie opłaty rekrutacyjnej i złożenie dokumentów. Wyniki kwalifikacji poznamy 3 września.

W przypadku rekrutacji do Filii PW w Płocku zapisy potrwają do 13 września.

Zasady przyjęć

studia niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne II stopnia

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów niestacjonarnych i podyplomowych WIBHiIŚ.

Kontakty

Pod tym adresem znajdują się dane kontaktowe wydziałów. Decyzje o przyjęciu na studia II stopnia podejmują komisje rekrutacyjne konkretnych jednostek, dlatego w razie w razie wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z odpowiednimi wydziałami.

Kandydaci zagraniczni powinni się kontaktować z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.

Szczegółowe zasady naboru na wymienione typy studiów można znaleźć w zakładce Rekrutacja.

Więcej informacji na stronie: pw.edu.pl/Aktualnosci/Rekrutacja-na-studia-niestacjonarne-I-stopnia-i-studia-II-stopnia

Zmiana rozmiaru fontu