Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia 2023/2024

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2023/2024 w Politechnice Warszawskiej trwa  od 5 czerwca do 10 lipca 2023 r.: https://www.zapisy.pw.edu.pl/

Zasady rekrutacji dostępne są tutaj

Terminarz dostępny tutaj

Składanie dokumentów:

Komunikaty o wynikach kwalifikacji zostaną ogłoszone i przesłane na indywidualne konta kandydatów (IKR) w terminie:

  • 18 lipca 2023r do godz. 23:00.

Przekazanie dokumentów:

  • od 19 lipca do 24 lipca do godz. 15:00.

Kserokopie przedstawionych dokumentów zostaną poświadczone, przez przyjmujących dokumenty współpracowników Komisji Rekrutacyjnych, za zgodność z oryginałem. Oryginały potrzebne są jedynie do wglądu. Kserokopie można wykonać w miejscu przyjmowania dokumentów, ale zaleca się wcześniejsze przygotowanie dokumentów.

Dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR.

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę. Formularz upoważnienia dostępny tutaj

UWAGA: Po złożeniu kompletu dokumentów, kandydat lub jego pełnomocnik podpisuje podanie o przyjęcie na studia i kandydat zostaje wpisany na listę studentów. Ze względu na krótkie okresy składania dokumentów i terminy podejmowania następnych decyzji w kolejnych turach kwalifikacji oraz bezpieczeństwo danych osobowych, przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z dużym ryzykiem. O statusie akceptacji kandydata decyduje moment dostarczenia dokumentów do właściwej Komisji, a nie data stempla pocztowego! Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów, także drogą pocztową czy za pośrednictwem firmy kurierskiej, ponosi kandydat.

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

Składanie dokumentów rekrutacyjnych odbywać się będzie od 19.07.2023 do 24.07.2023 w sali nr 136 (I piętro), w godzinach 9.00 – 15.00, w Gmachu Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ul. Nowowiejska 20

Informacja na stronie IBHiIŚ

Zmiana rozmiaru fontu