Rekrutacja na szkolenie online: Ochrona praw własności intelektualnej

Dział Ochrony Własności Intelektualnej CZIiTT PW zaprasza pracowników Politechniki Warszawskiej na bezpłatne szkolenie nt. „Ochrony praw własności intelektualnej”, realizowane w ramach zadania 48 projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Szkolenie zostanie przeprowadzone w trybie online z wykorzystaniem platformy szkoleniowej clickmeeting i odbędzie się 14 października 2021 r., w godzinach 10:00-14:30.

Zgłoszenia odbywają się poprzez wypełnienie formularza dostępnego -> tutaj.

Termin zgłoszeń mija w poniedziałek, 27 września 2021 r., o  godz. 9:00.

Przed wysłaniem zgłoszenia, prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji zamieszczonymi w Regulaminie.

e-mail: komercjalizacja@pw.edu.pl

telefon: 22 234 71 59

Więcej informacji na stronie CZIiTT

Zmiana rozmiaru fontu