Rekrutacja

W okresie 03.10.2.2022 r. – 07.102022 r. odbywała się Rekrutacja na wyjazd w ramach programu Erasmus+ semestr letni 2023 w roku akademickim 2022/2023. 

Aplikować należało poprzez system USOS (USOSweb). Po zapisaniu aplikacji na wyjazd Erasmus+ wniosek należało wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego, dokumentami potwierdzającymi działalność studencką (działalność w Samorządzie Studentów, ESN, kołach naukowych itp.) do Dziekanatu, pok. 136, najpóźniej do  10.10.2022.

Uwaga: wymagana minimalna średnia ze studiów wynosi 4.0. 

Wyniki rekrutacji na semestr letni 2023:

Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na stypendium wyjazdowe – Erasmus, lato 2023.

Na kolejną rekrutację zapraszamy w październiku 2023. 
Zmiana rozmiaru fontu