Rozpoczęcie współpracy z Florabo Sp. z o.o.

Z przyjemnością informujemy, że dniu 29 marca 2023 roku zostało podpisana umowa o współpracy między Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW oraz Florabo Sp. z o.o.

Celem współpracy jest wzajemne korzystanie z doświadczeń i dorobku naukowego dla dalszych działań badawczo-rozwojowych służących dobru stron w zakresie m.in. badań wpływu roślin na jakość środowiska wnętrz oraz na pracę wewnętrznych instalacji budowlanych, badań wpływu zielonej architektury zastosowanej w bezpośrednim otoczeniu budynku na środowisko, zdrowie i komfort użytkowników oraz bilans energetyczny budynków.

Współpraca obejmować będzie wspólne prowadzenie prac badawczo – rozwojowych, opracowywanie publikacji naukowych w czasopismach branżowych krajowych i zagranicznych, wystąpienia na konferencjach naukowo-technicznych, wsparcie merytoryczne i badawcze w przygotowaniu dydaktycznym, współdziałanie w zakresie organizacji praktyk studenckich, staży absolwenckich, zatrudniania absolwentów.

W spotkaniu udział wzięli:

ze strony Florabo Sp. z o.o.:
– Halina Ewa Gackowska – Prezes Zarządu,
– Zuzanna Skrzyniarz – Project Manager

 

ze strony Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska:
– dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni – Dziekan,
– dr hab. inż. Marta Chludzińska – Kierownik Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa,
– dr inż. Jerzy Sowa – inicjator i koordynator współpracy Wydziału z Florabo Sp. z o.o.

 

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu