Rozpoczęcie współpracy z KAN Sp. z o.o.

Z przyjemnością informujemy, że dniu 24 marca 2023 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy na rzecz realizacji działań edukacyjnych oraz wdrażania projektów badawczo-rozwojowych między Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW oraz firmą KAN Sp. z o.o.

Współpraca obejmować będzie doskonalenie przez studentów kompetencji w zakresie inżynierii środowiska, w szczególności ogrzewania i chłodzenia, organizację projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, konferencji naukowo – technicznych, debat i seminariów tematycznych oraz praktyk studenckich. Organizowane będą gościnne wykłady, ćwiczenia, zajęcia terenowe oraz udział w wydarzeniach „Biznes na środowisku”.

W spotkaniu udział wzięli:

ze strony KAN Sp. z o.o.:
– Dyrektor Generalny Piotr Dałek
– Dyrektor kreatywny Joanna Filas-Kaczan

 

ze strony Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska:
– Dziekan – dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni;
– Prodziekan ds. Studiów – dr hab. inż. Agnieszka Machowska;
– Kierownik Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa – dr hab. inż. Marta Chludzińska

 

 

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu