Rozpoczęcie współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie

Z przyjemnością informujemy, że dniu 9 maja 2023 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy w obszarze gospodarki i inżynierii wodnej oraz budownictwa wodnego i hydrotechniki, w zakresie badawczym, edukacyjnym i kadrowym między Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Współpraca obejmować będzie między innymi realizację przedsięwzięć badawczo-dydaktycznych, wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania wiedzą ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozwoju kompetencji, organizowanie praktyk i staży studenckich, organizowanie terenowych zajęć dydaktycznych dla studentów oraz współdziałanie w zakresie zatrudniania absolwentów.

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW reprezentował dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni, Dziekan WIBHiIŚ PW. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowali kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś, Prezes PGW Wody Polskie oraz Wojciech Skowyrski, Wiceprezes ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą PGW Wody Polskie, Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej, studia stacjonarne jednolite magisterskie (1976-1981).

Porozumienie wsparli prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski, Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej oraz Marek Gróbarczyk, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.

W spotkaniu ze strony WIBHiIŚ PW również udział wzięli: dr hab. inż. Apoloniusz Kodura, prof. uczelni, Kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki – koordynator współpracy, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, dr hab. inż. Paweł Falaciński, prof. uczelni oraz dr inż. Krzysztof Wrzosek. Ze strony gości w inicjatywie uczestniczyli: Przemysław Sobiesak, Dyrektor Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji PGW Wody Polskie, Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, studia stacjonarne jednolite magisterskie (1998-2005) – koordynator współpracy, Monika Burczaniuk, Rzecznik Prasowa PGW Wody Polskie oraz Rene Karkocha, Radca z Ministerstwa Infrastruktury.

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu