Rozpoczęcie współpracy z SIA Pietrucha Sp. z o.o.

W dniu 22 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie połączone z uroczystym podpisaniem umowy o współpracy na rzecz realizacji projektów edukacyjnych i badawczo-rozwojowych z Grupą Pietrucha.

Strony będą współpracować w obszarze badawczym, edukacyjnym i rozwoju kadr. Ramowe kierunki współpracy będą obejmowały doskonalenie przez studentów kompetencji w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, infrastruktury podziemnej w miastach oraz badań i technologii materiałowych.

Grupa Pietrucha przekazała na rzecz Biblioteki WIBHiIŚ zestawy podręczników i opracowań dla projektantów budowli, z których będą mogli swobodnie korzystać studenci i pracownicy Uczelni a także wsparła modernizację przestrzeni dydaktycznej Wydziału

W spotkaniu wzięli udział:

ze strony Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska:

Dziekan – dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni
Prodziekan ds. Studiów – dr hab. inż. Agnieszka Machowska;

ze strony Grupy Pietrucha:

Prezes – Jerzy Pietrucha
Dyrektor marketingu i komunikacji – Justyna Kobos.

 

 

 

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu