Rusza II nabór technologii do dofinasowania w ramach Inkubatora Innowacyjności 4.0. Dofinansowanie do 100 tys. zł za pracę

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej wraz z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej przystępują do realizacji projektu w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” finansowanego ze środków MNiSW.

W projekcie planujemy wesprzeć komercjalizację zgłoszonych przedsięwzięć – wyników prac badawczych, których autorami są pracownicy Politechniki Warszawskiej, a prawo własności przemysłowej należy do Uczelni. Do realizacji tego celu będziemy dysponowali środkami finansowymi w wysokości do 100 tys. zł za pracę. Środki przeznaczone będą na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych obejmujących np. dodatkowe testy laboratoryjne, dostosowanie wyników prac B+R pod kątem potrzeb zainteresowanego inwestora, przedsiębiorcy lub zawiązanie spółki typu spin-off.

Prace należy zgłaszać zgodnie z procedurą zgłaszania wyników na Politechnice Warszawskiej, składając wypełnioną Kartę technologii pobraną ze strony Centrum   wraz z wypełnionym Wnioskiem o prace przedwdrożeniowe:

 Wniosek_prace_przedwdrozeniowe 4.0_II

Prace zgłoszone w poprzedniej edycji programu mogą być składane powtórnie.

Dokumenty można złożyć w biurze IBS PW osobiście (ul. Rektorska 4, Budynek CZIiTT, IV piętro, pokój 4.19) lub wysłać mailem: biuro.ibs@pw.edu.pl (wpisując w temacie wiadomości – „Inkubator Innowacyjności 4.0” Nabór drugi).

Nabór wniosków trwa od 26 kwietnia do 14 maja br. (włącznie), do godziny 16:00.

Wyboru prac dokona Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą przedstawiciele funduszy inwestycyjnych oraz przemysłu.

 

Po tym terminie Twórcy zostaną poinformowani o przyznanych grantach i otrzymają umowy na realizację prac przedwdrożeniowych.

Ogólne wytyczne do prac przedwdrożeniowych:
– prace nie mogą trwać dłużej niż do 31 maja 2022 r.,
– technologia powinna być na min. 4 poziomie TRL (więcej niż pomysł/koncepcja),
– umowa o finansowanie nie przewiduje kosztów pośrednich i wydziałowych, jak i zakupu środków trwałych.

Więcej informacji na stronie: www.cziitt.pw.edu.pl/rusza-ii-nabor-technologii-do-dofinasowania-w-ramach-inkubatora-innowacyjnosci-4-0-dofinansowanie-do-100-tys-zl-za-prace/

Zmiana rozmiaru fontu