Ruszył program Patent PW

Program zakłada wsparcie pracowników Politechniki Warszawskiej w składaniu wniosków o ochronę międzynarodową wynalazków. Program finansowany jest z projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Aby uzyskać wsparcie w ramach programu Patent PW należy wypełnić formularz zgłoszenia ochrony międzynarodowej, który dołączony jest do regulaminu programu.

Regulamin wspierania patentów międzynarodowych (Program Patent PW)

Zmiana rozmiaru fontu