Ruszyły zapisy do szkoły zimowej ENHANCE “Gender and Diversity in Science, Technology and Society”

Już 6 marca 2023 r. w Berlinie rozpocznie się szkoła zimowa “Gender and Diversity in Science, Technology and Society”, którą organizuje Politechnika w Berline oraz Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Płcią (ZFIG) we współpracy z uczelniami konsorcjum ENHANCE w ramach programu Erasmus+ (Blended Intensive Programme).

WhatsApp Image 2022-12-21 at 13.15.23

Szkoły Zimowe w ramach ENHANCE

Szkoła Zimowa umożliwia zdobycia 3, 4 lub 6 pkt. ECTS po pomyślnym przejściu przez kolejne etapy. Zajęcia będą prowadzone w trybie hybrydowym: na Politechnice w Berlinie oraz online.

Oferta Szkoły Zimowej skierowana jest do studentek i studentów (z poziomu licencjatu, magisterium oraz osób po doktoracie) z kierunków planistycznych i technicznych, matematyki i informatyki oraz innych, którzy chcą zdobyć kompetencje w zakresie studiów nad nauką i technologią (STS). Podczas zajęć uczestnicy nabędą wiedzę i kompetencje niezbędne do zrozumienia mechanizmów tworzenia się nierówności płciowych i społecznych oraz dowiedzą się, na czym polega pozycjonowanie intersekcjonalne (czyli zjawisko krzyżowania się ze sobą różnych kategorii społecznych, wzmacniających dyskryminację grup i jednostek) w nauce i technologii oraz jak mu przeciwdziałać.

Szkoła Zimowa jest BEZPŁATNA.
Obowiązuje rejestracja: TUTAJ.

R E J E S T R A C J A   K O Ń C Z Y   S I Ę   Z  D N I E M :  2 7   S T Y C Z N I A  2 0 2 3  r.

Terminy Szkoły Zimowej:

– 13-17 lutego: 2 terminy po 1,5 godziny – spotkania wstępne
– 6-10 marca: (Etap 1:  3 ECTS): Zajęcia w Berlinie. Przyjazd 5 marca, wyjazd wieczorem 10 lub 11 marca
– 23-24 marca: (Etap 2: +1 ECTS) – prezentacje online
– 30 kwietnia: (Etap 3: +2 ECTS) – termin oddania pracy semestralnej

Za zaliczenie wszystkich 3 etapów można uzyskać 6 ECTS.

Więcej informacji znajduje się: TUTAJ.

https://www.cwm.pw.edu.pl/Aktualnosci/Wazne-informacje/Ruszyly-zapisy-do-szkoly-zimowej-ENHANCE-Gender-and-Diversity-in-Science-Technology-and-Society

 

Zmiana rozmiaru fontu