Ruszyły zapisy do szkoły zimowej ENHANCE Winter School in Data Literacy 2023

Już 6 lutego 2023 r. w Warszawie rozpocznie się szkoła zimowa DATA LITERACY ENHANCE WINTER SCHOOL. Wydarzenie organizuje Politechnika Warszawska w ramach programu Erasmus+ (Blended Intensive Programme) we współpracy z Politechniką w Berlinie (TUB) oraz Politechniką w Walencji (UPV).

Main graphic_winter school 2023_png

www.winterschool.enhance.pw.edu.pl

Uczestnicy szkoły zimowej DATA LITERACY ENHANCE WINTER SCHOOL zdobędą w trakcie wykładów i zajęć praktycznych niezbędną wiedzę oraz umiejętności z zakresu wykorzystania baz danych. Zespoły studentów (3-4 os.) będą pracować nad zadaniem projektowym pod kierunkiem wykładowców z Politechniki Warszawskiej, Politechniki w Berlinie oraz Politechniki w Walencji.

Studenci, którzy ukończą Szkołę Zimową, otrzymają certyfikat uczestnictwa w ENHANCE Winter School in Data Literacy równoważny 4 punktom ECTS.

Szkoła Zimowa jest BEZPŁATNA.

Obowiązuje rejestracja: TUTAJ.

R E J E S T R A C J A   U P Ł Y W A   Z  D N I E M :  2 0   S T Y C Z N I A  2 0 2 3  r.

Terminy Szkoły Zimowej:

6-10 lutego 2023 r. zajęcia stacjonarne w Warszawie na PW
13 lutego – 12 marca 2023 spotkania online zespołów poprzez MS Teams

Szczegóły dotyczące programu, wykładowców i harmonogram znajdują się: TUTAJ

Pobierz ulotkę ze szczegółami:

Zmiana rozmiaru fontu