SCiG – możliwości zatrudnienia

Absolwent specjalności Systemy ciepłownicze i gazownicze jest przygotowany do pracy w szeroko rozumianym sektorze energetyki cieplnej i gazowej oraz w przemyśle gazowniczym (biura projektowe, operatorzy sieci, spółki obrotu paliwami, firmy współpracujące z gazownictwem i ciepłownictwem).

Posiada wystarczającą wiedzę do pracy w innych przedsiębiorstwach sieciowych – wodociągach i kanalizacji. Szeroka wiedza z zakresu metod numerycznych i informatyki użytkowej stwarza duże możliwości pracy w innych sektorach gospodarki.

Zmiana rozmiaru fontu