Seminarium, Problematyka Gospodarki Obiegu Zamkniętego, 2 marca 2021 r.

Politechnika Warszawska zaprasza do bezpłatnego udziału online w seminarium pt. Problematyka Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Strategicznym Projekcie Badawczym Politechniki Warszawskiej organizowanym przez międzywydziałowy zespół Politechniki Warszawskiej działający pod przewodnictwem Prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego. Seminarium odbędzie się w dniu 2 marca br., rozpoczęcie o godzinie 13:00.

„Użycie tego, co już zostało wykorzystane nie jest nowym pomysłem. Wyzwaniem współczesnej wersji gospodarki obiegu zamkniętego jest natomiast skala teraźniejszej produkcji i konsumpcji oraz towarzyszące im presje środowiskowe. Tej skali problemów musi odpowiadać podejście wieloaspektowe, zintegrowane i odpowiednio intensywne, ale w żadnym razie nie będzie ono efektywne bez właściwych technologii. Tylko one mogą spowodować, że wtórne będzie nie gorsze od pierwotnego, a odpadów prawie nie będzie, gdyż staną się produktami ubocznymi, czyli cennym surowcem.” – podkreśla Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, lider projektu GOZ w PW.

Seminarium zostało objęte patronatem honorowym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Politechnikę Warszawską.

Podczas seminarium przedstawione zostaną wyniki Strategicznego Projektu Badawczego Politechniki Warszawskiej p.t. „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”, aktualności dotyczące problematyki GOZ w pracach Komisji Europejskiej oraz propozycje rozwoju badań w zakresie GOZ.

Serdecznie zapraszamy naukowców, studentów i inżynierów zainteresowanych tematyką Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie https://goz.pw.edu.pl/

Zmiana rozmiaru fontu