Seminarium uczelniane “Horyzonty Dyscyplin Nauki”, 20.04.2023

W imieniu Centrum Studiów Zaawansowanych PW serdecznie zapraszamy na ogólnouczelniane seminarium naukowe Horyzonty Dyscyplin Nauki pt. „Trójgłos na temat sztucznej inteligencji w genomice”.

Seminarium ma na celu przedstawienie osiągnięć zespołów reprezentujących poszczególne dyscypliny nauki w Politechnice Warszawskiej. Pierwsze spotkanie w cyklu będzie dotyczyło dziedziny Informatyka techniczna i telekomunikacja, omówione zostaną zagadnienia rozwoju zastosowań metod sztucznej inteligencji w biologii molekularnej i medycynie, przyczyniającego się do poprawy diagnostyki medycznej.

Prelegentami seminarium będą prof. dr hab. Dariusz Plewczyński (WMiNI), dr hab. inż. Robert Nowak (WEiTI) oraz dr hab. inż. Tomasz Gambin (WEiTI), zaś koreferentami Piotr Wygocki (MIM Fertility) i prof. dr hab. inż. Przemysław Biecek (WMiNI), wydarzenie poprowadzi dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk (WEiTI).

Seminarium online odbędzie się dnia 20 kwietnia 2023 r. o godz. 16.15 na platformie TEAMS. Szczegóły dołączania do spotkania znajdują się na stronie internetowej CSZ PW

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium.

Zmiana rozmiaru fontu