Sesja naukowa: Prof. inż. Mieczysław Szczęsny Rybczyński (1873-1937) życie i dokonania

20 listopada, w dniu urodzin prof. inż. Mieczysława Szczęsnego Rybczyńskiego, w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta sesja naukowa poświęcona życiu i dokonaniom tego wybitnego uczonego. Wydarzenie zostało przygotowane przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej dla uczczenia 150 rocznicy urodzin profesora Rybczyńskiego.

Seminarium składało się z czterech części. W pierwszej z nich, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński przedstawił wkład profesora Rybczyńskiego w powstanie Warszawskiej Szkoły Hydrotechniki. Najpierw została przedstawiona droga profesora z Politechniki Lwowskiej do Politechniki Warszawskiej, w czasie której angażował się także w życie społeczno-polityczne m.in. pełnił funkcję kierownika w Ministerstwie Robót Publicznych. Jego praca naukowa i dydaktyczna była związana z Katedrą Budownictwa Wodnego na Wydziale Inżynierii Wodnej. Jako nauczyciel akademicki przysłużył się wychowaniu licznego grona wykwalifikowanych inżynierów, lecz jego największym wkładem w sferę dydaktyki były przygotowanie lub współtworzenie wielu podręczników akademickich. Z inicjatywy profesora Rybczyńskiego zaczęto publikować także wydawnictwo „Gospodarka wodna”, które jako miesięcznik funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Po profesorze Kledyńskim głos zabrała pani Anna Jurkiewicz – Żurek, wnuczka profesora Rybczyńskiego. Przedstawiła ona mniej znany portret wielkiego polskiego inżyniera, na który składały się wspomnienia rodzinne. Młodość na Kresach, walka w bitwie o Lwów w 1918 roku, później przeprowadzka do Warszawy i praca w Ministerstwie Robót Publicznych oraz na uczelni. Wnuczka profesora ubolewała, że m.in. przez II wojnę światową, po zmarłym zachowały się nieliczne osobiste pamiątki. Pomimo tego zdecydowała się na przekazanie do Muzeum Politechniki Warszawskiej aktówki swojego dziadka nazwanej w rodzinie „ministerialną teczką”. Z rąk Anna Jurkiewicz – Żurek symbolicznie przyjął ją profesor Kledyńskim.

Kolejną częścią seminarium było wystąpienie dr Krzysztof Woś, prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie. Skupił się on na wyzwaniach gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej, których wiele identyfikował w czasie swojego życia profesor Rybczyński.

Na zakończenie się uroczystej sesji naukowej głos zabrał dr hab. inż. Apoloniusz Kodura, prof. uczelni, który przedstawił współczesną działalność naukową i dydaktyczną Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki.

 

 

Zmiana rozmiaru fontu