Sesja naukowa: Prof. inż. Mieczysław SZCZĘSNY Rybczyński (1873-1937) ŻYCIE i dokonania

Dziekan
Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechniki Warszawskiej
uprzejmie zaprasza
na uroczystą sesję naukową pt.

 

Prof. inż. Mieczysław SZCZĘSNY Rybczyński (1873-1937)
ŻYCIE i dokonania

 w dniu 20 listopada 2023 roku,
o godzinie 11.30
w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej, Gmach Główny przy Placu Politechniki 1

 

PROGRAM SESJI:                                                                                                                                                                          

Powitanie uczestników
Wystąpienia gości
Część referatowa

  • PROFESOR MIECZYSŁAW RYBCZYŃSKI (1873-1937) – WSPÓŁTWÓRCĄ WARSZAWSKIEJ SZKOŁY HYDROTECHNIKI – prof. Z. Kledyński (ZBWiH PW)
  • MIECZYSŁAW RYBCZYŃSKI WE WSPOMNIENIACH RODZINY – A. Jurkiewicz – Żurek
  • WSPÓŁCZESNE WYZWANIA GOSPODARKI WODNEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IDENTYFIKOWANE PRZEZ PROF. MIECZYSŁAWA RYBCZYŃSKIEGO
    W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
    – dr K. Woś (Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie)
  • ZAKŁAD BUDOWNICTWA WODNEGO I HYDRAULIKI PW. WSPÓŁCZESNA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I DYDAKTYCZNA – dr hab. inż. Apoloniusz Kodura, prof. uczelni (ZBWiH PW)

Podsumowanie i zakończenie sesji

 
INFORMACJA DODATKOWA

W czasie poprzedzającym sesję, o godzinie 9.00, w kościele Najświętszego Zbawiciela przy pl. Zbawiciela w Warszawie zostanie odprawiona Msza św. w intencji śp. prof. Mieczysława Rybczyńskiego w 150 rocznicę urodzin, a po niej – o godzinie 10.30 – odbędzie się uroczystość odsłonięcia na domu Profesora, przy ul. Langiewicza 4, pamiątkowej tablicy.

Zmiana rozmiaru fontu