Sieci i obiekty wodociągowe

Autorzy: E. Osuch-Pajdzińska, M. Roman

Skrypt zawiera podstawowe wiadomości z projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów wodociągowych. Jego zakres obejmuje ujęcia wody, pompownie, zbiorniki i sieci wodociągowe, ze szczególnym uwzględnieniem systemów komunalnych. Przedstawiono w nim sprawdzone i powszechnie stosowane rozwiązania i zasady projektowania.

Strona publikacji w Oficynie Wydawniczej

Zmiana rozmiaru fontu