Specjalność: Gospodarka Odpadami

Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominamy o trwającej rekrutacji na studia magisterskie (II stopnia) specjalność: GOSPODARKA ODPADAMI! 
 
 Czego się u nas nauczysz?
Między innymi:
👉 technologii, projektowania i eksploatacji instalacji i urządzeń gospodarki odpadami, oczyszczania terenów zurbanizowanych oraz rekultywacji obszarów zdegradowanych;
👉 metodyki badań technologicznych;
👉 interpretacji wyników pomiarów i badań;
👉 prowadzenia procesu inwestycyjnego.
 
🗣 Jakie zdobędziesz kwalifikacje?
Będziesz wiedział jak zgodnie z zasadami Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ):
👉 planować i eksploatować systemy gospodarki odpadami (m.in.: zapobieganie powstawaniu odpadów, recykling, odzysk, unieszkodliwianie);
👉 przygotowywać koncepcje i projekty technologiczne;
👉 sporządzać raporty specjalistyczne (m.in. o odziaływaniu na środowisko, raporty początkowe i przeglądy środowiskowe).
 
🗣 Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie?
Między innymi w:
👉 przedsiębiorstwach projektujących, budujących i eksploatujących instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
👉 przedsiębiorstwach zajmujących się: oczyszczaniem miast, zbiórką, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów;
👉 działach ochrony środowiska przedsiębiorstw przemysłowych;
👉 firmach konsultingowych;
👉 działach administracji państwowej i samorządowej.
Serdecznie zapraszamy
Zmiana rozmiaru fontu