Spotkanie informacyjne dla studentów 1. roku

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów 1. roku na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 20 października 2021 roku, o godzinie 18:30 w trybie zdalnym (MS Teams, kanał: Spotkania z prodziekanem ds. studenckich WIBHiIŚ).
W spotkaniu wezmą udział:
– Prodziekan ds. Studiów, dr hab. inż. Agnieszka Machowska;
– Prodziekan ds. Studenckich, dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski;
– Opiekun studentów 1. roku, dr inż. Joanna Rucińska.
Zmiana rozmiaru fontu