Spotkanie informacyjne w sprawie Praktyk Zawodowych dla Studentów – 25.10.2021

W imieniu Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich – dr hab. inż. Agnieszki Malesińskiej serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie Praktyk Zawodowych dla Studentów, które odbędzie się 25 października 2021 roku, o godzinie 16:00 w trybie zdalnym (MS Teams).

Celem spotkania jest przedstawienie Studentom warunków odrabiania i zaliczania praktyk zawodowych dla kierunku Inżynieria Środowiska, Biogospodarka, Ochrona Środowiska oraz Inżynieria Komunalna.

Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele trzech firm, które są zainteresowane przyjęciem Studentów na praktyki zawodowe. Ponadto w spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Biuro Karier PW, którzy przedstawią ofertę współpracy, w zakresie wspierania Studentów w poszukiwaniu miejsca odbywania praktyk zawodowych.

Plan spotkania:

  1. Podanie podstawowych informacji – do kogo należy się zwrócić w celu uzyskania zgodny na odbywanie praktyk zawodowych w wybranej firmie, jakie dokumenty należy przedłożyć w celu zaliczenia praktyk, jaka jest kolejność postępowania – dr hab. inż. Agnieszka Malesińska, Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich – wystąpienie max 30 min.
  2. Podanie informacji związanych z możliwością odbywania praktyk zawodowych awansem oraz innych wymogów formalnych – mgr Katarzyna Guła, Kierownik Dziekanatu WIBHiIŚ PW – wystąpienie 15 min.
  3. Prezentacja firm z ofertami praktyk zawodowych:
  • Amargo TANK Think Tank – wystąpienie 15 min, • Aldesa Polska – wystąpienie 15 min, • Nijhuis Industries – wystąpienie 15 min.
  1. Przedstawienie oferty współpracy w zakresie wsparcie w znalezieniu miejsca odbywania praktyk zawodowych przez Biuro Karier PW – wystąpienie max 20 min.
  2. Pytania i podsumowanie spotkania.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acee58e321df449ed8f24b42337a44fc4%40thread.tacv2/1634850883075?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22c21ded90-13d9-42d6-8a46-b9a90fed79f8%22%7d

 

 

Zmiana rozmiaru fontu