STARTER – zgłoszenie inicjatywy programowej do NCBR

Przypominamy o nowym narzędziu STARTER przygotowanym przez NCBR, umożliwiającym zgłoszenie inicjatywy programowej. Propozycje zbierane poprzez udostępniony online formularz, po ocenie ekspertów NCBR, będą mogły przyczynić się do uruchomienia nowych programów lub otwarcia konkursów w obszarach tematycznych, których do tej pory NCBR nie wspierało.

Pomysły na nowe programy mogą zgłaszać przedsiębiorcy, instytucje, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, a także przedstawiciele świata nauki i specjaliści z branż. Kluczowy jest opis pomysłu, jego uzasadnienie i możliwość realizacji. Zbieranie pomysłów ma charakter ciągły, nie wyznaczono terminu zamknięcia ankiety.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.

 

Zmiana rozmiaru fontu