Studenci I semestru BIOGOSPODARKI – test diagnostyczny z wybranego języka obcego

Studenci I semestru BIOGOSPODARKI

WYDZIAŁUINSTALACJI BUDOWLANYCH HYDROTECHNIKI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 

Prosimy o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski).

 

Wykonanie testu jest OBOWIĄZKOWE i stanowi warunek uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do egzaminu B2 z wybranego języka obcego.

 

Test diagnostyczny z języka angielskiego powinien być wykonany w dniach:

  1. września – 2. października 2020

 

Test dostępny jest na stronie SJO w zakładce Wydziału IBHiIŚ:

 

https://www.sjo.pw.edu.pl/student/zajecia/grupy-wydzialowe-j-angielski/

 

lub pod linkiem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nCJQO3jNiEWbz5e3Yp4vDzDzexNWHDFOsT3DitCYUaJUMVRJNVZXSDlaQTdSMTZaUEQwM0lLUzNFNi4u

 

Logowanie do testu za pomocą danych do poczty PW, takich samych jak np. do aplikacji MS Teams.

 

Studenci, którzy posiadają certyfikat językowynie podchodzą do testu diagnostycznego i powinni mailowo zgłosić się do mgr Anny Król, adres e-mail: anna.krol@pw.edu.pl.

 

 

Informacje dot. pozostałych językówi dostęp do właściwychtestów diagnostycznych znajduje się na stronie SJO w zakładce -Lektoraty z języków: niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski, japoński, chiński, szwedzki:

 

https://www.sjo.pw.edu.pl/student/na-biezaco/zapisy-na-zajecia/

 

Osoba odpowiedzialna za organizację grup języka angielskiego na WIBHiIŚ:

mgr Inez Szachułowicz, adres e-mail: inez.szachulowicz@pw.edu.pl

Zmiana rozmiaru fontu