Studia MBA dla pracowników Politechniki Warszawskiej

Ruszyła rekrutacja na drugą edycję trzysemestralnych studiów podyplomowych MBA dla pracowników PW. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji zarządczych szeroko rozumianej kadry kierowniczej Uczelni. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane do 21 grudnia 2020 r.

Studia są realizowane na bazie międzynarodowego standardu MBA (Master of Business Administration), w oparciu o 28-letnie doświadczenie Szkoły Biznesu w prowadzeniu studiów Executive MBA i innych programów menedżerskich.

Program studiów dostosowany jest do grupy docelowej, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych wyzwań w zarządzaniu Politechniką Warszawską (m.in. uwarunkowania uczelni publicznej vs. świat biznesu, praktyczne aspekty komercjalizacji technologii). Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich, praktyków biznesu oraz ekspertów w wybranych dziedzinach.

Studia obejmują w szczególności następujące obszary: otoczenie gospodarcze, marketing, rachunkowość zarządczą, finanse, zarządzanie operacyjne, strategię, zarządzanie zasobami ludzkimi, elementy digital transformation, innowacyjność i przedsiębiorczość, przywództwo, program rozwoju osobistego (w tym kompetencji menedżerskich).

Szczególny nacisk jest położony na aplikacyjny charakter procesu dydaktycznego: m. in. podanie pojęć i słownika biznesu oraz nakierunkowanie treści na realia uczelni publicznej i potrzeby kadry zarządzającej PW.

Więcej informacji na stronie http://www.biznes.edu.pl/mba-pw

Zmiana rozmiaru fontu