Stypendia MPWiK Warszawa

MPWiK Warszawa zaprasza studentów studiów magisterskich i doktoranckich, którym bliskie są wyzwania dotyczące innowacyjnych projektów naukowych związanych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną do wnioskowania o przyznanie stypendium.
 
Szczegółowe warunki i tryb ubiegania się o przyznanie stypendium poniżej w linku: https://www.mpwik.com.pl/view/program-stypendialny
Zmiana rozmiaru fontu