Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać każdy student, który posiada orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności lub orzeczenia traktowane na równi z orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wniosek należy złożyć w sytemie USOSweb , w dowolnym momencie roku akademickiego.

Dokumenty: 
 

Więcej informacji:  Poradnik Stypendialny

Zmiana rozmiaru fontu