Stypendium pod choinkę – czekamy na kandydatury!

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do kolejnej edycji akcji, w ramach nagradzani są studenci i doktoranci wyjątkowo zaangażowanych w życie uczelniane i promowanie nauki. 

Na otrzymanie stypendium mają szansę osoby, które swoimi działaniami przyczyniają się do wzmacniania pozytywnego wizerunku PW. Kapituła będzie więc zwracała uwagę m.in. na to, jak wygląda aktywność kandydatów w kołach i organizacjach studenckich i w jaki sposób przyczyniają się oni do promowania badań naukowych prowadzonych na PW. Nie mniej ważna będzie ocena działalności popularyzatorskiej – także tej prowadzonej wśród najmłodszych i młodzieży.

Więcej informacji – pw.edu.pl/Aktualnosci/Stypendium-pod-choinke-czekamy-na-kandydatury

Zmiana rozmiaru fontu