Stypendium pod choinkę

To wyjątkowe wyróżnienie dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają sukcesy (naukowe, sportowe, artystyczne, inne), uczestniczą w projektach i wydarzeniach promujących naszą Uczelnię, popularyzują naukę, angażują się w akcje społeczne i działalność charytatywną. W ten sposób chcemy docenić wkład tych osób w budowanie wizerunku PW.

Laureaci wyłaniani są spośród nadesłanych zgłoszeń. Wyboru dokonuje kapituła pod przewodnictwem Prorektora ds. Studenckich.

Kandydatury mogą zgłaszać władze Politechniki Warszawskiej, dziekani wydziałów oraz samodzielnie w swoim imieniu studenci oraz doktoranci.

Stypendium mogą otrzymać studenci lub doktoranci, którzy w latach 2020-2022:

  • odnieśli sukcesy w zawodach i konkursach naukowych o zasięgu krajowym czy międzynarodowym,
  • odnieśli sukcesy w zawodach i konkursach artystycznych, sportowych, innych o zasięgu krajowym czy międzynarodowym,
  • uczestniczyli w projektach, inicjatywach, wydarzeniach promujących Politechnikę Warszawską,
  • aktywnie przyczyniali się do upowszechniania zagadnień naukowych wśród dzieci, młodzieży, dorosłych,
  • angażowali się w akcje społeczne oraz działalność charytatywną.

Każda z kryteriów jest punktowe (szczegóły w regulaminie). Dodatkowe punkty można otrzymać za staranność wykonania prezentacji.

Źródło: https://www.pw.edu.pl/Stypendium-pod-choinke

 

Zmiana rozmiaru fontu