Stypendium Rektora dla studentów kierunku BIOGOSPODARKA

Wnioski o przyznanie Stypendium Rektora na semestr letni w roku akademickim 2023/2024 (III-VII 2024) dla studentów kierunku BIOGOSPODARKA należy składać osobiście w dziekanacie Wydziału (pokój 136, w godz.9-15) w ciągu 2 pierwszych tygodni semestru letniego czyli w terminie: 
od 19.02.2024 – do 04.03.2024.

 

Stypendia Rektora dla studentów kierunku BIOGOSPODARKA przyznawane są w liczbie nie większej niż 8% liczby wszystkich studentów danego kierunku, na okres 5 miesięcy.
Wnioski o przyznanie Stypendium Rektora złożone po 04.03.2024 pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane będą WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK.
Zgodnie z Regulaminem, średnia ocen będzie obliczana z dwóch ostatnich semestrów.
Przy wyznaczaniu średniej pod uwagę brane są oceny uzyskane ZGODNIE Z PLANEM STUDIÓW.

 

Przed złożeniem wniosków – prosimy studentów o sprawdzenie w systemie usos czy wszystkie oceny/zaliczenia są podpięte pod dany semester (wf, praktyki, języki obce).

 

Aktualny Regulamin i wniosek można pobrać ze strony Biura Spraw Studenckich PW:

https://www.bss.ca.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego

Załącznik nr 5 -Wniosek o przyznanie stypendium rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe lub osiągnięcia artystyczne

Zmiana rozmiaru fontu