Stypendium socjalne – zmiana kwoty miesięcznego dochodu na osobę

Od dnia 20 lutego 2023 r., (semestr letni) kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1 294,40 zł.

Termin składania  wniosków upływa z dniem 6 marca 2023 r.

Student, który nie złożył wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych w ww. terminie, może wystąpić o to stypendium w czasie roku akademickiego, ale może mu ono zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku. 

Zmiana rozmiaru fontu