Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia interdyscyplinarnego kierunku Biogospodarka specjalności Biogospodarka w Inżynierii Środowiska posiada wszechstronną ogólną wiedzę z biogospodarki oraz specjalistyczną wiedzę i umiejętności jej stosowania w zakresie biogospodarki w inżynierii środowiska.

Cechuje go umiejętność prowadzenia badań naukowych oraz samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem, realizacją i funkcjonowaniem urządzeń, procesów i systemów niezbędnych w biogospodarce środowiskowej oraz materiałów wykorzystywanych do budowy/konstrukcji tych urządzeń. Dotyczy to w szczególności zagadnień odzysku energii, surowców oraz materiałów z biomasy odpadowej lub/i z odpadów powstających w procesach przetwarzania biomasy pierwotnej.

  • Posiada umiejętność integracji wiedzy z zakresu inżynierii i biotechnologii środowiska, inżynierii chemicznej, technologii chemicznej oraz inżynierii materiałowej, dzięki czemu nabywa zdolności do kreowania rozwiązań interdyscyplinarnych.
  • Kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.
  • Wyróżnia się umiejętnością użycia w projektach z zakresu biogospodarki analizy cyklu życia (LCA) i kreowania łańcuchów wartości.
  • W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotowy do odpowiedzialnych i świadomych zachowań społecznych i zawodowych, poddawania krytyce opinii i osądów, ale również słuchania i szanowania odmiennych opinii swoich adwersarzy.
Zmiana rozmiaru fontu